Analýza záujmu zamestnávateľov (2009)

ARRA v spolupráci s portálom Profesia.sk, lídrom na internetovom trhu práce, vypracovala štúdiu o uplatnení absolventov slovenských vysokých škôl na trhu práce.

Zo štúdie vyplýva, že absolventi niektorých vysokých škôl majú podstatne lepšie postavenie na trhu práce ako ich rovesníci z iných škôl. Suverénne najžiadanejší sú absolventi informaticky orientovaných fakúlt. Veľmi dobré postavenie na trhu práce majú aj absolventi stavebných a ekonomicky orientovaných fakúlt.

Na opačnom konci rebríčka, s nízkym záujmom zo strany zamestnávateľov, sú pedagogické a právnické fakulty. Najmenší záujem je o absolventov poľnohospodárskych fakúlt.

Analýza porovnávajúca šance absolventov jednotlivých vysokých škôl pri hľadaní zamestnania, vychádzala z databázy Profesie a skúmala 53 972 životopisov. Ukazovateľom atraktívnosti na trhu práce bol výber konkrétneho životopisu potenciálnym zamestnávateľom - koľkokrát si konkrétny životopis zamestnávatelia vybrali pri hľadaní potenciálneho zamestnanca.

AttachmentSize
Zaujem zamestnavatelov_2009.pdf388.38 KB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra