Financovanie

Financovanie činnosti organizácie sa v minulosti zakladalo na dlhodobejších grantových prostriedkoch z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) a Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktoré boli doplnené prostriedkami zo súkromného sektora. V súčasnosti je chod organizácie zabezpečený najmä z prostriedkov získaných za aktivity odborného poradenstva, ktoré  ARRA realizovala pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskú akadémiu vied a viaceré vysoké školy, ako aj z prostriedkov zo súkromného sektora a z 2% z dane.

Aktuálni podporovatelia:

Prvá stavebná sporiteľňa

Nadácia Tatra banky

Nadácia Orange

V minulosti aktivity ARRA podporili:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Európsky sociálny fond

Nadácia Tatra banky

Nadácia Orange

Nadácia Penta

Nadácia VÚB

Volksbank Slovensko

Mediálny partner:

TREND

© Akademická rankingová a ratingová agentúra