Hodnotenie ústavov SAV (2006-2008)

V rokoch 2006, 2007 a 2008 hodnotila ARRA kvalitu vedy a výskumu na ústavoch Slovenskej akadémie vied (SAV). Kritériá pre hodnotenie ústavov SAV boli zostavené podobne ako pri hodnotení vysokých škôl. Táto podobnosť umožňuje porovnať výkonnosť ústavov SAV a fakúlt vysokých škôl.

Údaje sme čerpali prevažne z databázy Web of Knowledge a doplnili sme ich o údaje z výročných správ jednotlivých ústavov.

Vo výsledkoch ústavov SAV sa v sledovaných rokoch nevyskytli významnejšie zmeny. Vedecká produkčná schopnosť všetkých ústavov SAV sa už viac ako desať rokov významnejšie nemení. Na druhej strane viaceré ústavy zaznamenali rast kvantity ľudských zdrojov, čo by sa malo v nasledujúcich rokoch prejaviť aj na kvalite vedeckých výstupov.

Z hodnotení vyplýva, že najlepšie vedecké tímy na Slovensku sú porovnateľné so svetovým priemerom. Pretrvávajúco poddimenzovanou časťou výkonu ústavov SAV je nízky počet školených interných doktorandov v pomere k oprávneným školiteľom. Toto sa dá identifikovať ako vážny problém najmä v súvislosti s nedostatkom strednej vedeckej generácie v slovenskej vede ako celku.

Hodnotiace správy bolo možné vytvoriť vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu.

Hodnotenie SAV 2008

 

 

AttachmentSize
HodnotenieSAV_2008.pdf1.2 MB
HodnotenieSAV_2007.pdf864.34 KB
HodnotenieSAV_2006.pdf859.19 KB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra