Infoservis

O našej práci informujeme širokú aj odbornú verejnosť prostredníctvom newslettrov a tlačových správ.

V tejto sekcii nájdete aj vybrané mediálne výstupy o našej činnosti, užitočné súvisiace linky, ako aj praktický slovník pojmov, s ktorými sa môžete stretnúť pri čítaní našich správ a analýz.

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra