Kontakt

KANCELÁRIA / OFFICE:

Akademická rankingová a ratingová agentúra / Academic Ranking and Rating Agency

Mlynská dolina

Ilkovičova 6

842 15 Bratislava 4

mobil: +421/ 918 708 488

IČO: 30857091

e-mail: arra@arra.sk

Ľudia v ARRA

© Akademická rankingová a ratingová agentúra