Naše aktivity

Našou hlavnou aktivitou je pravidelné hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu na fakultách verejných vysokých škôl na Slovensku. V roku 2010 sme vydali už šieste Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt, obsahujúce ranking (poradie) jednotlivých inštitúcií v rámci daného odboru.

Podieľame sa tiež na vytvorení nezávislého hodnotenia kvality vedy na Slovensku, organizujeme odborné podujatia a vydávame newsletter na tému kvality vzdelávania, vedy a výskumu. Pripravujeme aj verejné prieskumy na danú tému.

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra