O nás

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 s poslaním prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vedy na Slovensku.

Organizácie vznikla zo spoločnej iniciatívy bývalých študentských lídrov, Juraja Bartu a Renaty Králikovej, a osobností z akademického prostredia, prof. Jána Pišúta a prof. Ferdinanda Devínskeho.

Spoločným menovateľom našich aktivít je hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu na vysokých školách a vedeckých inštitúciách na Slovensku. O výsledkoch našich zistení informujeme širokú aj odbornú verejnosť prostredníctvom newslettrov a tlačových správ.

ARRA je zakladajúcim členom celosvetovej organizácie rankingových agentúr IREG Observatory (International Ranking Expert Group, Observatory on Academic Ranking and Excellence). Spoluzakladateľ ARRA, prof. Ferdinand Devínsky, pôsobí ako člen výkonného výboru IREG Observatory.

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra