Odborné poradenstvo

S cieľom zlepšiť existujúci stav vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja spolupracujeme s orgánmi štátnej správy, verejnými inštitúciami a súkromnými i verejnými vysokými školami, ktorým poskytujeme naše analýzy, metodiky hodnotenia kvality vzdelávania, výskumu a manažmentu, ako aj ďalšie odborné poradenstvo.  

AKTUÁLNA PONUKA

V prípade záujmu vysokej školy o spoluprácu na projektoch vedúcich k zlepšeniu kvality vzdelávania, výskumu, správy a manažmentu na vysokej škole ARRA na základe svojich niekoľkoročných skúseností dokáže ponúknuť vypracovanie originálnej metodiky (čítajte viac tu). Pre viac informácii kontaktujte prosím Kanceláriu ARRA.

AKTUÁLNE PROJEKTY

V roku 2011 pracujeme na zadaní od Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorým je identifikácia špičkových vedeckých tímov SAV. Zoznam tímov ARRA vypracúva prostredníctvom vlastnej metodiky hodnotenia kvality a kvantity výskumného výkonu vytvorenej unikátne pre SAV a v spolupráci s jej vedením.

Na prelome rokov 2010/2011 sme pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravili komplexnú analýzu vysokoškolského prostredia v krajinách Západnej Európy, USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Predmetom analýzy bolo päť oblastí - úroveň, na akej o sebe zahraničné vysoké školy zverejňujú rôzne druhy informácií; podmienky kariérneho rastu; mechanizmy na zabezpečenie kvality na vysokých školách; podmienky a stav externého štúdia a podmienky fungovania súkromných vysokých škôl v týchto krajinách. 

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra