Pohľad absolventov a pedagógov na kvalitu vzdelávania (2010)

Dátum a miesto konania: 21. apríla 2010, Pálffyho palác v Bratislave

Typ podujatia: konferencia

Opis podujatia:  ARRA v spolupráci s agentúrou GfK realizovala v roku 2009 prieskum názorov pedagógov a absolventov na kvalitu vysokých škôl. Hlavné výsledky prieskumu predstavili vo svojich prezentáciach Rastislav Kočan z agentúry GfK a Ján Pišút a Michal Považan z ARRA. Pozrite si analýzu hlavných výsledkov prieskumov

Konferencia sa konala v rámci projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja pod číslom APVV-0384-07. 

Prezentácie rečníkov:

R. Kočan (GfK):

 

J. Pišút (ARRA):

 
M. Považan (ARRA):
 
© Akademická rankingová a ratingová agentúra