Porovnanie slovenských a českých VŠ (2009)

ARRA v spolupráci s českým portálom Navigátorka.cz vypracovala porovnávaciu štúdiu slovenských a českých vysokých škôl v indikátoroch publikačné výstupy, financovanie a doktorandské štúdium.

Zo štúdie vyplynuli nasledovné závery - fakulty českých vysokých škôl dosahujú všeobecne lepšie výsledky v publikačnej činnosti a získavajú výrazne viac peňazí na vedeckú činnosť z verejných zdrojov (v roku 2007 to bolo 4,5x viac ako slovenské fakulty). Študentov doktorandského štúdia je naopak viac na Slovensku, ale svoje štúdium dokončí menej doktorandov ako je to v Čechách.

AttachmentSize
Porovnanie_SKaCZ_2009.pdf378.14 KB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra