Použitie hodnotiacich a komparatívnych informácií v manažmente VŠ (2005)

Dátum a miesto konania: 16. - 17. júna 2005, hotel Holiday Inn v Bratislave

Typ podujatia: medzinárodný workshop

Opis podujatia: Cieľom medzinárodného workshopu bola výmena skúseností a názorov ohľadne vývoja nástrojov pre zabezpečenie nezávislého hodnotenia kvality vysokých škôl. Podujatie organizovala ARRA v spolupráci so Svetovou bankou na Slovensku. Workshop otvoril Minister školstva SR Martin Fronc, medzi pozvanými rečníkmi boli experti na vzdelávanie Don Thornill (Competitiveness Council of Ireland, IRL), Richard Yelland (OECD Directorate for Education, FR), Krzysztof Pawłowski (rektor, Nowy Sącz School of Business, PL) či Juris Dzelme (riaditeľ, the Higher Education Quality Evaluation Center, LV).

Účastníci konferencie v skupinách diskutovali o návrhoch zlepšenia dostupnosti transparentných a dôveryhodných informácií o VŠ.

Zhrnutie práce skupín od Lewisa Pursera (v minulosti pôsobil ako projektový manažér v European University Association) - v anglickom jazyku:

 
© Akademická rankingová a ratingová agentúra