Prieskum spokojnosti študentov VŠ (2007)

Na konci roku 2006 ARRA spolu s agentúrou GfK Slovakia uskutočnila na vzorke 2015 respondentov prieskum spokojnosti študentov s vysokými školami.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že študenti denného štúdia vysokých škôl nie sú veľmi spokojní so svojím štúdiom. Úplnú spokojnosť vyjadrila len približne sedmina študentov (14 %). Výslovnú nespokojnosť vyjadrilo takmer 20 % študentov.

Študenti sú najviac spokojní so svojimi učiteľmi. Naopak, najmenej spokojní sú s organizáciou vyučovania a dostupnosťou a využívaním počítačov a internetu na školách. Situácia sa na rôznych fakultách (dokonca tej istej univerzity) veľmi líši. S niektorými fakultami panuje vysoká spokojnosť, s niektorými pomerne nízka.

Prieskum názorov študentov sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB, Konta Orange, n. f., a GfK Slovakia, ako aj vďaka spolupráci so spoločnosťou CKM.

AttachmentSize
Prieskum_Spokojnost studentov VS_2007.pdf204.22 KB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra