Prieskumy / analýzy

Okrem pravidelného rankingu vysokých škôl a ich fakúlt sa od roku 2007 ARRA venuje aj ďalším analýzam a prieskumom, ktoré pomáhajú doplniť obraz o fungovaní vysokého školstva, ale aj vedy, na Slovensku.

Spolu s agentúrou GfK sme v rokoch 2007 a 2009 zrealizovali prieskumy spokojnosti študentov, absolventov a pedagógov vysokých škôl. Zaoberáme sa tiež hodnotením kvality vedy a výskumu na ústavoch Slovenskej akadémie vied a identifikáciou špičkových slovenských vedcov.

© Akademická rankingová a ratingová agentúra