Ranking 2005

Prvé Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt poukázalo na fakt, že na Slovensku neexistuje jediná verejná inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelanie, ktorá by ako celok mohla súťažiť s kvalitnými zahraničnými vysokými školami. Zaostáva najmä vedecký potenciál škôl.

Ako však vyplýva zo správy, úroveň na jednotlivých školách, ale aj medzi príbuznými fakultami z rôznych škôl sa výrazne odlišuje. Práve z tohto dôvodu považujeme za dôležité všímať si výsledky jednotlivých fakúlt viac než výsledný rebríček škôl.

Premiérový ranking vznikol po zanalyzovaní dvadsiatich dvoch kritérií, pričom štyri sa použili iba na ilustráciu a nezohľadňovali sa vo výpočtoch. Rebríček sme zostavili s cieľom merať intenzitu výkonu, nie celkový výkon (t.j. množstvo publikácií či objem finančných prostriedkov sme prerátavali na počty tvorivých pracovníkov na fakulte), aby nedošlo k zvýhodneniu väčších fakúlt na úkor menších. 

AttachmentSize
Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt_2005.pdf1.21 MB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra