Ranking 2009

Piate Hodnotenie slovenských vysokých škôl a ich fakúlt prešlo viacerými zmenami. Niektoré kritériá boli vypustené, iné nahradené, ale najviditeľnejšou zmenou bolo rozdelenie fakúlt v skupinách humanitných (HUM) a spoločenských vied (SPOL) do menších kompaktnejších skupín, ktoré lepšie odrážajú zameranie jednotlivých fakúlt. Takto vznikli skupiny ekonomických vied, právnych vied, teologických vied, pedagogických vied, filozofických vied, umení a ostatných spoločenskovedných vied. Celkovo sme teda hodnotili fakulty v jedenástich skupinách.

Trendom, na ktorý piate hodnotenie poukázalo, je pokračujúce jasné delenie v niektorých skupinách medzi výkonmi fakúlt, ktoré boli založené pred rokom 1989 a tými založenými po roku 1989. „Mladšie“ fakulty sa ani za už relatívne dlhý čas nedokázali priblížiť tým “starším“ vo svojich výsledkových ukazovateľoch.

Hodnotenie poukázalo aj na prípady neúmernej masifikácie štúdia, a to najmä na spoločenskovedných a humanitných fakultách. Za pozoruhodný sa dá považovať prípad Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je už dlhodobo lídrom medzi ekonomicky orientovanými fakultami. Fakulta sa vyznačuje schopnosťou získať relatívne vysoké finančné prostriedky na vedu zo zahraničných grantov, čo jej dalo možnosť byť úplne nezávislá od slovenského grantového systému.

AttachmentSize
Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt_2009.pdf537.95 KB
Prilohy_2009.pdf11.77 MB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra