Ranking 2010

Šieste Hodnotenie slovenských vysokých škôl a ich fakúlt opäť potvrdilo výkonnostnú stagnáciu systému a poukázalo na fakt, že celková vedecká produkcia slovenských vysokých škôl sa zlepšuje len nepatrne. Z hodnotenia zároveň vyplynulo, že jednoznačne pozitívnym trendom na viacerých fakultách je rastúci počet zahraničných študentov, či už z krajín Európskej únie alebo z iných krajín.

Kritéria hodnotenia sa oproti minulému roku nezmenili, čo zabezpečilo stabilitu pri porovnávaní vývojových trendov. Zotrvali sme tiež pri rozdelení fakúlt do jedenástich skupín podľa odborov.

V hodnotení sa okrem fakúlt dvadsiatichdvoch verejných vysokých škôl ukazujú aj fakulty dvoch súkromných vysokých škôl, ktoré ARRA poskytli a zároveň zverejnili údaje potrebné na hodnotenie. Akokoľvek, ich plnohodnotnému zaradeniu do rebríčkov bránil fakt, že údaje nie sú dostupné z oficiálnych verejných zdrojov (napríklad z Ministerstva školstva), obdobne ako pri verejných vysokých školách.

Najväčšie zlepšenie v sledovaných indikátoroch zaznamenala v roku 2010 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Naopak, nálepku negatívneho skokana získala Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Vážny prepad zaznamenali viaceré ekonomické fakulty. 

AttachmentSize
Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2010.pdf348.37 KB
Prílohy_2010.pdf8.99 MB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra