Ranking a trendy vo vede a vzdelávaní (2008)

Dátum a miesto konania: 12. septembra 2008, Pálffyho palác v Bratislave

Typ podujatia: konferencia

Opis podujatia: ARRA zorganizovala v septembri 2008 konferenciu, kde sa prezentovala téma rankingu u nás i vo svete, pohľad súkromných vysokých škôl na ranking, ako aj trendy v hodnotení vzdelávania a vedy z pohľadu rôznych inštitúcií. Na konferencii vystúpili Vladimír Krčméry z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Miroslav Beblavý z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, Peter Samuely zo Slovenskej akadémie vied, Pavol Návrat za Akreditačnú komisiu SR a Ferdinand Devínsky a Ján Pišút z ARRA.

Prezentácie rečníkov:

F. Devínsky (ARRA):

M. Beblavý (SGI):

J. Pišút (ARRA):

P. Samuely (SAV):

P. Návrat (Akreditačná komisia SR): 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra