Semináre / konferencie

ARRA od svojho vzniku zorganizovala a spolupodieľala sa na niekoľkých podujatiach, ktorých spoločným menovateľom je kvalita vysokoškolského vzdelávania a jej hodnotenie.

Už v roku 2005 sme v spolupráci so Svetovou bankou zorganizovali medzinárodný workshop, ktorého cieľom bola výmena skúseností a názorov ohľadne vývoja nástrojov pre zabezpečenie nezávislého hodnotenia kvality vysokých škôl. Trendom v hodnotení vzdelávania a vedy z pohľadu rôznych inštitúcií sme sa venovali na seminári usporiadanom v roku 2008. Posledným podujatím ARRA pre širšiu i odbornú verejnosť bola minuloročná prezentácia publikácie "Klasifikácia vysokých škôl 2009", ktorá je súhrnom a prehľadom porovnania dvoch súčasných ratingových hodnotení slovenských vysokých škôl.

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra