Správna rada

Správna rada ARRA sleduje výsledky práce organizácie a dohliada nad jej ďalším smerovaním.

Členovia:

Ing. Jozef Kollár, PhD., predseda Správnej rady. Pôsobil na vedúcich postoch v bankovníctve, spoluzakladal komerčné bankovníctvo na Slovensku. Dnes poslanec NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet

doc. Mgr. Martin Fronc, PhD., minister školstva v rokoch 2002 – 2006, poslanec NR SR

Mgr. Renáta Králiková, M.A., spoluzakladateľka ARRA, zástupkyňa riaditeľa v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť

Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditeľ Orange Slovakia, a. s.

Ing. Ivan Mikloš, minister financií v rokoch 2002 - 2006 a v rokoch 2010 - 2012, poslanec NR SR

JUDr. Jaroslav Pilát, dlhoročný výkonný riaditeľ MESA 10

Ing. Pavol Suďa, šéfredaktor týždenníka TREND

Mgr. Ján Tóth, M.A., bývalý hlavný ekonóm viacerých bánk na Slovensku, dnes riaditeľ a hlavný ekonóm MF SR 

Ing. Eugen Jurzyca, minister školstva v rokoch 2010 - 2012, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ INEKO

© Akademická rankingová a ratingová agentúra