Zvyšovanie inovačného potenciálu vysokých škôl (2009)

Dátum a miesto konania: 5. októbra 2009, Zastúpenie Európskej komisie v Bratislave

Typ podujatia: seminár v rámci cyklu "Bratislavské debaty"

Opis podujatia: Na pozvanie Zastúpenia Európskej komisie v SR a v rámci Európskeho roka tvorivosti a inovácie 2009 prijal zástupca ARRA Ivan Ostrovský pozvanie na seminár "Je hodnotenie univerzít dôležité pre zvyšovanie ich inovačného potenciálu?". Ďalším rečníkom na seminári bol Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústavu SAV. 

 

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra